Rước bệnh vào người khi ăn đồ thừa từ Tết, đã lên mốc xanh mốc đỏ

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

3 giai đoạn chị em tuyệt đối không nên nhịn thịt cá, ăn chay để giữ dáng

3 giai đoạn chị em tuyệt đối không nên “nhịn” thịt cá, ăn chay để giữ dáng

Dù sau Tết đồ ăn thừa mứa khiến các chị em lên cân vùn vụt nhưng nếu đang trong những giai đoạn này thì chắc chắn ăn chay không phải là một lựa chọn…

Bấm xem >>

Theo Hạ Vũ – Mạc Vi (Khám phá)

- Theo :Eo thon sau sinh